You are here

Projektovanje | S.A.B. Enterijeri

SAB studio iza sebe ima veliki broj izuzetno uspešnih projekata i veoma zadovoljne klijente. Redovan je učesnik na Salonu arhitekture. Vođen maksimom da je arhitektura „moć stvaranja prostornog spektakla“ naš stručni kadar neguje individualni pristup svakom novom zadatku, što rezultira unikatnim arhitektonskim proizvodima. Svaki pojedinačni projekat prilagođavamo specifičnim zahtevima investitora, njihovom objektu i nameni, kako bi izvedeno rešenje zadovoljilo sve funkcionalne i estetske zahteve.

U kreativnom procesu koji počinje sa prvom skicom, spajamo arhitektonska znanja i iskustva i konačnoj realizaciji dajemo autorski pečat. Ujedno sa svojim klijentima gradimo odnos međusobnog poverenja kroz koji njihove želje i potrebe, uz našu arhitektonsku viziju bivaju realizovane na najkvalitetniji i najkreativniji mogući način.

Naš studio poseban fokus ima na održivom projektovanju i upotrebi savremenih materijala i tehnologija. Pratimo trendove u inovativnim pristupima uobičajenim projektantskim zadacima i pažljivo spajamo tradicionalno sa savremenim po načelima energetski efikasnih objekata.

Studio karakterše apsolutna predanost radu, analitičan i profesionalan pristup svakom projektu, bez obzira na veličinu i budžet.

  

PROJEKTOVANJE ENTERIJERA

Uspešan enterijer , bez obzira na namenu i veličinu čini doslednost u detaljima u skladu sa ukupnim konceptom. Rad na prostorima za stanovanje uključuje pre svega rituale života i stanovanja . U skladu sa tim u velikoj meri iziskuje potrebu za identifikacijom sa korisnikom i njegovim životnim stilom i navikama.
Kvalitet projektovanih objekata očitava se u odmerenom balansu između projektantske zamisli i maksimalne izgrađenosti. Zadati uslovi uvek moraju ostaviti dovoljan prostor za arhitektonsku imaginaciju i oplemenjivanje projektovanog prostora. Grad sa svim slojevima i urbana matrica sa svojim pravilima formiraju jednako važne parametre za projektovanje. Veličina objekta i međusobni odnosi arhitektonskih elementa postaju alati za kontrolu ambicija. Objekti postaju na taj način slojeviti okvir u koji se smešta arhitektonska zamisao o prostoru.

Iskustvo stvaranja vlastitog doma neprestano integrišemo u svakodnevni rad: Kako želje i potrebe pretočiti u enterijer?

  • Kako se nositi sa odricanjima od želja koje ne stanu u budžet?

  • Kako ”preživeti” gradilište?

  • Izazovi i ograničenja s kojima se suočavamo tokom stvaranja ambijenta i užitak u nalaženju rešenja, na kraju nam donosi neprocenjivo lično i profesionalno iskustvo koje danas ugrađujemo u svaki projekat na dobrobit mnogobrojnih klijenata.

Tema porodične kuće predstavlja stalnu inspiraciju u radu našeg dizajn studia. Oblikovanje rezidencijalnog prostora jedan je od najzahtjevnijih, a istovremeno i najlepših zadataka, u kojem se ogleda napor da se obuhvati početni impuls kao i težnje koje se stvaraju u procesu projektovanja. Potrebno je zakoračiti u prostor istraživanja stanovanja i precizno voditi sve parametre projektovanja imajuci u vidu kvalitet celine i snagu pojedinačnih elemenata. Potrebno je takođe unapred razumeti želje onih koji će taj prostor koristiti.

FAZE PROJEKTOVANJA

  • Uzimanje mera objekta i izrada fotodokumentacije postojećeg stanja

  • Izrada konceptualnog rešenja enterijera, eksterijera

  • Konsultacije sa investitorom i izbor najboljeg konceptualnog rešenja koje se dalje razrađuje

  • Izrada 2D i 3D modela prostora sa prikazima osnova, modela, preseka i detalja obuhvaćenih projektom

  • Izrada idejnog projekta (projekat podova, zidova, plafona, osvetljenja, nameštaja)

  • Konsultacije sa klijentom - odabir primenjenih materijala, nameštaja i opreme

  • Izvođački projekat

 

2D vizuelizacije 3D vizuelizacije Tehnička dokumentacija

 

 

 

  

"FULL SERVICE" ARHITEKTURA

Projektovanjem omogucavamo zaokruživanje kreativnog procesa uz primenu principa total dizajna. Nezavisno od toga da li je u pitanju manji zahvat u enterijeru, porodična kuća ili hotelski kompleks, projektovanju pristupamo na isti način, uz ostvarivanje celovitosti u odnosu sa klijentima. U zavisnosti od potreba i želja, naš rad podrazumeva odgovornost za čitav niz kreativnih izbora i intervencija - od cigle do odabira boja i dezena zavesa.

PODRŠKA INVESTITORIMA IZ EVROPE

Kao kompanija čiji jedan segment funkcioniše u Italiji, u svakodnevnom smo kontaktu sa brojnim svetskim proizvođačima, projektantima, dizajnerima i poslovnim ljudima. Aktivnom razmenom iskustva, u dosadašnjem radu, stvorili smo tim profesionalaca koji ima spremne odgovore na sve savremene izazove u arhitekturi i dizajnu.U svakom momentu smo na raspolaganju da predstavimo investitoru ili naručiocu projekta - projekte arhikteture (za rezidencijalne i poslovne objekte), projekte rekonstrukcije i restauracije starih objekata (veliko iskustvo na projektima u severnoj Italiji), projektovanje vrtova i parkova (autorski projekti u severnoj Italiji) i projektovanje enterijera i nameštaja - total design.

PODRŠKA U PROJEKTOVANJU PROJEKTANTSKIM I IZVOĐAČKIM KOMPANIJAMA

Danas, uz primenu modernih materijala i tehnologija, praktično nema nemogućih zadataka.
Naše iskustvo pretočili smo u svakodnevnu saradnju sa brojnim arhitektima i inžinjering kompanijama. Pogledajte našu referenc listu i uverite se sami.

Ukoliko u nama vidite potencijalnog partnera, ne ustručavajte se da nas kontaktirate

 

ARHITEKTURA RESTAURACIJA VRTOVI ENTERIJERI